وب سایت اصلی دانشگاه | سامانه رسا | تلفن های داخلی | تلفن های داخلی

ليست دوره های آموزشی سازمان

استفاده از فیلتر
فیلتر بر اساس:
 موضوع دوره آموزشی: تعداد ساعات از: تا:
نوع درس: شناسه دوره: سرفصل:
بعد از تعیین معیارهای فیلتر، دکمه جستجو را کلیک نمائید.
     
 
صفحه‌ی تا 8     نمایش صفحات : 1 تا 8   358 :تعداد کل رکوردها
 
ردیفنام دوره آموزشینوع درس شناسه تعداد ساعاتحجم سرفصل(KB)سرفصل
۱ آئين كارگزاري در اسلام نامشخص 1116 16 59 16
۲ آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي نامشخص 1141 25 71 25
۳ آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي نامشخص 1127 8 50 8
۴ آشنايي با مهارتهاي زندگي نامشخص 1128 16 65 16
۵ آشنايي مقدماتي با حسابرسي كامپيوتري تخصصی 1063 24 67 24
۶ آموزش آيين نگارش و مكاتبات اداري نامشخص 1113 24 42 24
۷ آموزش تدوين برنامة‌ درسي نامشخص 1133 8 68 8
۸ آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح نامشخص 1132 36 138 36
۹ آموزش گرامر و مكالمه زبان انگليسي نامشخص ---- 26 0 26
۱۰ آموزش‎ نكات ايمني قبل، حين و بعد از زلزله نامشخص 1104 16 62 16
۱۱ اعضاء ستاد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نامشخص .1829 8 0 8
۱۲ اقتصاد سنجي كاربردي نامشخص 1062 24 57 24
۱۳ الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها(مرحله سوم) نامشخص 1146 22 74 22
۱۴ الگوهاي بهسازي منابع انساني نامشخص 1154 24 72 24
۱۵ برنامه درسي دوره انتظامات- مرحله دوم نامشخص 1109 44 74 44
۱۶ برنامه درسي دوره بهداشت عمومي نامشخص 1125 24 75 24
۱۷ برنامه درسي دوره رانندگان نامشخص 1106 44 64 44
۱۸ برنامه درسي دوره كارگزيني نامشخص 1105 90 72 90
۱۹ برنامه درسي كارگاه مديريت خوابگاه ها نامشخص 1121 40 91 40
۲۰ برنامه درسي مديريت خوابگاهها نامشخص 1121-1 30 0 30
۲۱ برنامه درسي ورزش و تندرستي نامشخص 1123 32 65 32
۲۲ تست نامشخص 120 0 0 0
۲۳ حركات اصلاحي(1) نامشخص 1130 16 69 16
۲۴ حركات اصلاحي(2) نامشخص 1131 16 61 16
۲۵ دوره آشنايي با آيين نامه‎هاي آموزشي نامشخص 1115 8 52 8
۲۶ دوره آموزش سطح (1) حراست‌ها نامشخص 1139 30 38 30
۲۷ دوره آموزش ضمن خدمت نگهبانان ومتصديان انتظامات نامشخص 1108 24 162 24
۲۸ دوره آموزش فنون اداري نامشخص 1103 60 73 60
۲۹ دوره آموزشي اصول و فنون مذاكره نامشخص 1148 12 52 12
۳۰ دوره آموزشي اصول و مباني كارآفريني عمومی 1155 16 57 16
۳۱ دوره آموزشي اصول و مباني مديريت ورزشي نامشخص 1138 32 58 32
۳۲ دوره آموزشي اطفـاء حريـق نامشخص 1143 8 51 8
۳۳ دوره آموزشي روش‌هاي برقراري ارتباط تلفني نامشخص 1140 4 54 4
۳۴ دوره آموزشي كارشناسان دفاتر حقوقي نامشخص 1151 32 70 32
۳۵ دوره آموزشي كاركنان دايره امتحانات نامشخص 1145 8 55 8
۳۶ دوره آموزشي مديريت خلاق نامشخص 1149 24 53 24
۳۷ دوره آموزشي نگهباني و انتظامات نامشخص 1150 32 122 32
۳۸ دوره آموزشي نماز و احكام آن نامشخص 1136 32 45 32
۳۹ دوره الگوهاي آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها نامشخص 1119 24 71 24
۴۰ دوره توجيهي كاركنان جديدالاستخدام در دانشگاه آزاداسلامي نامشخص 1114 18 111 18
۴۱ روشهاي برقراري ارتباط موفق نامشخص 1110 16 42 16
۴۲ روشهاي نظم دهي به محيط كار نامشخص 1137 8 72 8
۴۳ كارگاه آموزشي پرورش خلاقيت فردي و گروهي نامشخص 1142 14 61 14
۴۴ كارگاه مديريت عملياتي نامشخص 1111 8 84 8
۴۵ گرامر و مكالمه زبان انگليسي نامشخص 1126 30 0 30
۴۶ مباني تكريم ارباب رجوع نامشخص 1144 8 67 8
۴۷ مديريت زمان نامشخص 1129 16 86 16
۴۸ مديريت زمان عمومی 1129- 16 0 16
۴۹ مقاله نويسي به شيوه نوين نامشخص 1066 16 93 16
۵۰ نــرم افــزار Eviews نامشخص 1061 24 58 24