مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با نرم افزار WORD شناسه دوره آموزشی: 1602
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۸/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۹/۰۵
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- گذراندن دوره مقدماتي ويندوز98 2- اشتغال دررشته هاي شغلي باشماره تشخيص هاي زير: عناوين رشته شغلي : مسئول ماشين نويس ماشن نويسي فارسي و لاتين ماشين نويسي فارسي اپراتور
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1602.doc