مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: برنامه‌ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس شناسه دوره آموزشی: 3201
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي (غير بازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و موسسات). 2- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3201.doc