مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با اصول و فن ترجمه شناسه دوره آموزشی: 3113
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۰۳
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1 – عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي. 2 – استخدام تمام وقت قطعي و آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3113.doc