مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آشنايي با اينترانت شناسه دوره آموزشی: 1606
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۸/۲۹
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-گذراندن دوره مقدماتي ويندوز 98 2-اشتغال به كار در دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي يا كارمند رسمي – آزمايشي دانشگاه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل