مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با مهارتهاي زندگي شناسه دوره آموزشی: 1128
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۴/۱۰/۲۷
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۴/۱۰/۰۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۴/۱۲/۲۳
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -كليه كاركنان دانشگاه كه در استخدام قطعي و يا تمام وقت آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1128.doc