مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: TOEFL شناسه دوره آموزشی: 3107
تعداد ساعات: 320 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : مهدي ناوي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۷/۱۶ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -اعضاء هيأت علمي تمام وقت، نيمه وقت و بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3107.doc