مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: ارائه مقالات علمي به زبان انگليسي Oral Presentation شناسه دوره آموزشی: 3123
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي -استخدام تمام وقت قطعي يا آزمايشي -گذراندن كارگاه دو روزة نگارش مقالات علمي به زبان انگليسي به عنوان پيش نياز
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3123.doc