مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مديريت عملياتي شناسه دوره آموزشی: 2522
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۸/۱۶
مخاطبان دوره: جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: معاونان دانشجويي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مديران دانشجويي، مسؤولان، كارشناسان و متصديان فارغ‌التحصيلي واحدها
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 2522.doc