مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي شناسه دوره آموزشی: 1127
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 25
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۴/۰۴
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: -اعضاي هيات علمي -كارشناسان حوزه‌هاي معاونت پژوهشي و برنامه و بودجه واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي -استخدام رسمي- آزمايشي،‌ قراردادي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و ارگانها)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1127.doc