مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آنچه كاربران بايد بدانند شناسه دوره آموزشی: 1623
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۰۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1- داشتن حداقل مدرك ديپلم. 2- اشتغال به كار در يكي از دواير دانشگاه كه كامپيوتر در اختيار دارند. 3- استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي(غير بازنشسته و غير مامور از ساير ادارات و سازمانها)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1623.doc