مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش ايجاد وبلاگ شناسه دوره آموزشی: 1627
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۱۱/۱۵
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: به ترتيب اولويت: كليه اعضاي هيات علمي، مديران و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي با شرايط زير: 1. دارا بودن گواهينامه شركت در دورة آشنايي با اينترنت – شناسة‌ 1605 2. عضويت تمام وقت به صورت رسمي – آزمايشي يا رسمي – قطعي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1627.doc