مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با اينترنت(1) شناسه دوره آموزشی: 1605
تعداد ساعات: 30 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 25
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۸/۲۸ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۱۰/۰۳
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - استخدام تمام‌وقت، آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و موسسات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1605.doc