مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه روش شناسي تحقيق شناسه دوره آموزشی: 3101
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۴/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۰۸ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۴/۱۱/۱۱
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي (‌غيربازنشسته و غير مامور از ساير ادارات وموسسات ). 2-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي علوم پايه
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3101.doc