مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي شناسه دوره آموزشی: 1508
تعداد ساعات: 18 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۱۱/۱۱
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - آشنايي با مفاهيم كلي روشها و ابزارهاي تحقيق - آشنايي با سيستم عامل Windows و اينترنت - كليه اعضا هيات علمي - كليه شاغلين رسمي- آزمايشي با حداقل مدرك تحصيلي كارداني
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1508.doc