مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روش تحقيق در علوم انساني شناسه دوره آموزشی: 3111
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: 05/9/0/87 تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۵
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مهدي ناوي مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۱۲/۲۵
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1_ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در رشته هاي علوم انساني 2-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي ( غير باز نشسته و غير مامور از ساير ادارات)
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3111.doc