مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: اصول و فرايند بودجه ريزي در دانشگاه شناسه دوره آموزشی: 2605
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: مديران و كارشناسان طرح و برنامه و بودجه - مالي و اداري- دفاتر فرهنگ اسلامي و پژوهشي كه به صورت رسمي- آزمايشي و يا قراردادي با دانشگاه آزاداسلامي همكاري دارند.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 2605.doc