مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روشهاي نظم دهي به محيط كار شناسه دوره آموزشی: 1137
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۵/۲۲
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: - تمامي شاغلين به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1137.doc