وب سایت اصلی دانشگاه | سامانه رسا | تلفن های داخلی | تلفن های داخلی

ليست دوره‌های آموزشی برگزار شده در سازمان

استفاده از فیلتر
فیلتر براساس:
 نام دوره آموزشی: شناسه دوره: مجوز دوره:
تاريخ شروع دوره: تاريخ پايان دوره: گستره جغرافيايي:
مخاطبان دوره : جنسيت : وضعيت دوره :  
حداقل مدرک مورد نياز :        
بعد از تعیین معیارهای فیلتر، دکمه جستجو را کلیک نمائید.
صفحه‌ی تا 6 نمایش صفحات : 1 تا 6   270 :تعداد کل رکودها
ردیفنام دوره آموزشیشناسهمخاطبانگسترهوضعیتتاریخ شروعتاریخ پایان
۱ TOEFL - مرحله 1 3107 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۷/۱۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
۲ آئين كارگزاري در اسلام - مرحله 2 1116 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۴
۳ آئين كارگزاري در اسلام - مرحله 1 1116 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰
۴ آشنايي با اصول و فن ترجمه - مرحله 1 3113 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ ۱۳۸۵/۱۱/۰۳
۵ آشنايي با اينترنت(1) - مرحله 1 1605 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۸/۲۸ ۱۳۸۶/۱۰/۰۳
۶ آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي و مقدمات نرم افزارMicrosoft Access - مرحله 3 1610 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۵/۳۱ ۱۳۸۷/۰۷/۰۴
۷ آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي و مقدمات نرم افزارMicrosoft Access - مرحله 1 1610 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۸
۸ آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي - مرحله 2 1127 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ ۱۳۸۷/۰۴/۰۴
۹ آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي - مرحله 1 1127 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۴/۱۰ ۱۳۸۶/۰۴/۱۱
۱۰ آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98 - مرحله 3 1601 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ ۱۳۸۷/۰۲/۳۰
۱۱ آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98 - مرحله 1 1601 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۰۲/۱۰ ۱۳۸۴/۰۲/۲۸
۱۲ آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي - مرحله 4 1508 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱
۱۳ آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي - مرحله 1 1508 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۱/۲۶ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲
۱۴ آشنايي با مهارتهاي زندگي - مرحله 4 1128 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸
۱۵ آشنايي با مهارتهاي زندگي - مرحله 3 1128 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۰/۰۳ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳
۱۶ آشنايي با مهارتهاي زندگي - مرحله 1 1128 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۰/۰۱ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
۱۷ آشنايي با نرم افزار EXCEL 97 (مقدماتي) - مرحله 3 1604 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ ۱۳۸۵/۱۲/۲۴
۱۸ آشنايي با نرم افزار EXCEL 97 (مقدماتي) - مرحله 2 1604 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ ۱۳۸۵/۱۲/۲۲
۱۹ آشنايي با نرم افزار PowerPoint - مرحله 4 1609 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۱۳۸۷/۰۵/۱۰
۲۰ آشنايي با نرم افزار PowerPoint - مرحله 2 1609 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳
۲۱ آشنايي با نرم افزار WORD - مرحله 2 1602 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۸/۱۵ ۱۳۸۵/۰۹/۰۵
۲۲ آموزش ايجاد وبلاگ - مرحله 2 1627 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ ۱۳۸۷/۰۳/۱۰
۲۳ آموزش ايجاد وبلاگ - مرحله 1 1627 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵
۲۴ آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح - مرحله 4 1132 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳
۲۵ آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح - مرحله 3 1132 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ ۱۳۸۵/۰۶/۰۹
۲۶ آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح - مرحله 1 1132 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۳/۰۳ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳
۲۷ آنچه كاربران بايد بدانند - مرحله 1 1623 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۳/۰۱ ۱۳۸۵/۰۳/۲۴
۲۸ ارائه مقالات علمي به زبان انگليسي Oral Presentation - مرحله 1 3123 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ ۱۳۸۷/۰۵/۲۷
۲۹ اصول و فرايند بودجه ريزي در دانشگاه - مرحله 1 2605 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
۳۰ برنامه درسي ورزش و تندرستي - مرحله 3 1123 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۵/۰۵ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵
۳۱ برنامه‌ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس - مرحله 2 3201 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ ۱۳۸۶/۰۴/۱۶
۳۲ دوره آشنايي با اينترانت - مرحله 4 1606 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ ۱۳۸۵/۱۰/۲۱
۳۳ دوره آشنايي با اينترانت - مرحله 3 1606 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۰/۱۱ ۱۳۸۵/۱۰/۱۴
۳۴ دوره آشنايي با اينترانت - مرحله 1 1606 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۸/۱۴ ۱۳۸۵/۰۸/۲۹
۳۵ دوره آموزشي اطفـاء حريـق - مرحله 3 1143 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۳/۰۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
۳۶ دوره آموزشي اطفـاء حريـق - مرحله 2 1143 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۸/۲۶ ۱۳۸۶/۰۹/۰۷
۳۷ روش تحقيق در علوم انساني - مرحله 1 3111 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ ۱۳۸۷/۱۲/۲۵
۳۸ روشهاي برقراري ارتباط موفق - مرحله 2 1110 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ ۱۳۸۶/۰۳/۱۷
۳۹ روشهاي نظم دهي به محيط كار - مرحله 3 1137 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ ۱۳۸۶/۰۵/۲۲
۴۰ روشهاي نظم دهي به محيط كار - مرحله 1 1137 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ ۱۳۸۶/۰۵/۰۱
۴۱ كاربرد EXCEL در حسابداري - مرحله 1 1624 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ ۱۳۸۶/۰۱/۲۵
۴۲ كارگاه ارزشيابي،اندازه گيري و آزمون پيشرفت تحصيلي - مرحله 1 3206 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱
۴۳ كارگاه روش شناسي تحقيق - مرحله 1 3101 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۱/۰۸ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱
۴۴ كارگاه نحوه نگارش زندگينامه علمي ، معرفي نامه و توصيه نامه به زبان انگليسي - مرحله 1 3105 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ ۱۳۸۵/۰۹/۲۳
۴۵ مباني تكريم ارباب رجوع - مرحله 3 1144 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹
۴۶ مباني تكريم ارباب رجوع - مرحله 2 1144 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ ۱۳۸۷/۰۱/۲۹
۴۷ مباني تكريم ارباب رجوع - مرحله 1 1144 کارمندان واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ ۱۳۸۷/۰۱/۲۱
۴۸ مديريت عملياتي - مرحله 1 2522 نامشخص واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ ۱۳۸۷/۰۸/۱۶
۴۹ مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي - مرحله 2 3104 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸
۵۰ مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي - مرحله 1 3104 هیات علمی واحد پايان يافته ۱۳۸۴/۱۱/۰۶ ۱۳۸۴/۱۱/۰۸